Hizmetler

ÇED RAPORLARI

Sanayi tesisilerinin, madenlerin, toplu konut projelerinin vb kurulması ve işletimi esnasında çevreye vereceği etkiye göre Ç

ATIKSU ARITMA

Sanayi Tesislerinden, Organize Sanayi Bölgelerinden, Yerleşim Bölgelerinden vb oluşan her türlü atıksu için arıtma t

ATIK YÖNETİMİ

Yatırımcıların atık envanterini oluşturup, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı esaslarına bağlı ekonomik ve kurumsal çöz&

GÜVENLİK BİLGİ FORMU(SDS/MSDS)

Bakanlıktan yetki almış uzman kadromuzla Güvenlik Bilgi Formu hazırlama hizmeti vermekteyiz. Kimyasal madde üreten, ithal eden vb seb

ARITMA KİMYASALLARI

Hem evsel hem de endüstriyel tüm atıksu arıtma tesisleri için, tesisinizin ihtiyacına göre atıksu arıtma kimyasalları t

FLORA - FAUNA RAPORU

Flora - Fauna çalışmaları ile biyolojik çeşitliliğin ortaya çıkarılması, hayvan ve bitki  türlerin

KARBON AYAK İZİ - SERA GAZI

Standartlarda belirtilmiş yöntemlerle tesisinizin karbon ayak izini belirliyor, raporluyor ve isteğe göre ISO 14064 kapsamında raporla