EMİSYON ÖLÇÜMÜ VE SU ANALİZLERİ

EMİSYON ÖLÇÜMÜ VE SU ANALİZLERİ

Emisyon ölçümleri, çeşitli faaliyetler sonucunda oluşan ve baca vasıtasıyla atmosfere atılan atık gazların ölçümünü içermektedir. 'Sanayi Kayaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği' kapsamında endüstriyel tesislere ait "yasal emisyon limitleri" tanımlanmış olup, tüm tesisler bu limitleri göz önünde bulundurarak emisyonlarını kontrol altında tutmak ve kendi üretim türü ve büyüklüğü ile ilişkili olarak kirletici özelliklerini takip etmekle yükümlüdür.

Suyun belli kullanım amacına uygunluğunun saptanması, su kalitesi ve kirliliği araştırmalarının temel amacını oluşturur. İçme ve kullanma suları ile ilgili pek çok ülkede standartlar ve sınır değerlerler oluşturulmuştur. Standartlar ve sınır değerler; suyun içerdiği iyon, gaz ve asılı haldeki maddelerin belli sınırları aşması halinde ortaya çıkabilecek olumsuzlukların önlenmesi ve insan, hayvan, bitki yaşamına zararlı etkilerin en aza indirilmesi amacıyla konulmuştur. İlgili sınır değerler aşıldığı zaman çevrede ve dolayısıyla canlılar üzerinde ortaya çıkabilecek olumsuz veya zararlı etkilerin belirlenmesi mümkündür. Akarsu, yeraltı suyu ve atıksu örneklerinde incelenen parametreler; sıcaklık, pH, çözünmüş oksijen ve elektiriksel iletkenlik(EC), her türlü su kimyası ve kirliliği çalışmalarında ölçülmesi gereken parametrelerdir. Ca, Mg, Na, Cl, HCO3, SO4 iyonları sularda bulunan temel iyonları oluşturur. Bu altı iyonun oplam konstrasyonu; suyun seyreltik oluşuma veya deniz suyundan yüksek tuzluluğa sahip olmasına bakılmaksızın, suda çözünmüş toplam maddelerin %90'ından fazlasını oluşturur.

Çevre ve Şehiricilik Bakanlığı talepleri doğrultusunda, emisyon ölçüm ve analizleri anlaşmalı çözüm ortaklarımız tarafından gerçekleştirilmektedir.