YEŞİL YILDIZ BELGELENDİRME

YEŞİL YILDIZ BELGELENDİRME

YEŞİL YILDIZ BELGESİ NEDİR?

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın başlattığı “Çevreye Duyarlı Konaklama Tesisleri” projesi ve “Sürdürülebilir Turizm” kapsamında; çevreye duyarlı konaklama tesislerine verilen bir “Çevre Etiketi” uygulamasıdır.

YEŞİL YILDIZ BELGESİ NEDEN ÖNEMLİDİR?

Su tasarrufu sağlamak,

Doğal kaynakların tasarruflu kullanımını sağlamak,

Enerji verimliliğinin arttırılmasını sağlamak,

Çevreye zararlı maddelerin tüketiminin ve atık miktarının azaltılmasını sağlamak,

Yenilenebilir enerji kaynaklarının ve geri dönüşümlü maddelerin kullanımının teşvik edilmesini sağlamak,

Konaklama işletmelerinin yatırım aşamasından itibaren çevreye duyarlı olarak planlamalarını sağlamak,

Kapsayıcı bir yaklaşımla çevreyi korumak Çevre bilincinin geliştirilmesi ve bu bilince sahip kitle tarafından tercih edilmek,

İşletme ölçeğinde orta vadeli maliyetleri azaltmak,

Tesis çalışanlarının bilinçlenmelerini sağlamak İş gücünün en verimli şekilde kullanılmasını sağlamak,

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın sağladığı Elektrik Enerjisi Desteğinden faydalanmak  Sürdürülebilir rekabet üstünlüğü elde etmek,

ve hepsinden önemlisi çocuklarımıza “Yeşil Bir Miras” bırakabilmek için önemlidir!

YEŞİL YILDIZ BELGESİNİ KİMLER ALABİLİR?

Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan Turizm İşletme Belgesi almış tesisler, gerekli kriterleri sağladıkları takdirde “Yeşil Yıldız Belgesi” alabilirler.

Mars Çevre olarak; konusunda tecrübeli kadromuz ile Yeşil Yıldız Belgelendirme sürecinde turizm yatırımcılarına hizmet vermekteyiz.