KARBON AYAK İZİ - SERA GAZI

KARBON AYAK İZİ - SERA GAZI

Standartlarda belirtilmiş yöntemlerle tesisinizin karbon ayak izini belirliyor, raporluyor ve isteğe göre ISO 14064 kapsamında raporlarınızı yetkili kuruma onaylatıyoruz. 

Küresel ısınmanın ana kaynağı Sera Gazları ile mücadele konusunda, çevreye duyarlı firmalarla yürüttüğümüz bu hesaplama ve raporlama çalışmaları ile tesisler tüm faaliyetleri sonucu atmosfere saldıkları toplam sera gazı miktarını görebiliyor, bunun için önlemler alıp gelecek nesillerine yaşanabilir bir dünya bırakma gayretiyle çalışmalarını sürdürüyorlar. Onaylatılmış raporlarıyla kurumsal alanda kendilerine çevreci yaklaşımla bir imaj çizip marka değerlerini arttırıyorlar. Mars Çevre olarak, hem sürdürülebilir çevre mücadelesinde bir adım daha atmaktan ve iş ortaklarımızın kurumsal imajına katma değer sağlamaktan gurur duymaktayız.