FLORA - FAUNA RAPORU

FLORA - FAUNA RAPORU

Flora - Fauna çalışmaları ile biyolojik çeşitliliğin ortaya çıkarılması, hayvan ve bitki  türlerinin sistematik olarak araştırılması, Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) raporları için Flora - Fauna raporlarının hazırlanması hizmetini vermekteyiz.