FLORA - FAUNA RAPORU

FLORA - FAUNA RAPORU

Flora - Fauna raporları ile biyolojik çeşitliliğin ortaya çıkarılması, hayvan ve bitki  türlerinin sistematik olarak araştırılması işlemleri, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı formatlarına uygun olarak gerçekleştirilmektedir. Bu kapsamda Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) raporları için Flora - Fauna çalışmalarının hazırlanması hizmetini vermekteyiz.